Okrugli solarni kolektori

solarnikolektori2

Zašto okrugli Solarni kolektor-OSK™

 1. Najniža cena po metru kvadratnom površine (m2), zbog čega je i dat naziv “MiniSolar”.
 2. Najniži troškovi instalisanja.
 3. Vek trajanja preko 50.
 4. Lako i jednostavno postavljanje.
 5. Postavljanja u horizontalnom položaju na ravne površine (na krovu, u dvorištu i dr. mestima) bez montažnih delova.
 6. Pričvršćivanja na kose krovove sa samo jednim zavrtnjem.
 7. Mala težina pa ga može podići na krov samo jedna osoba.
 8. Može da se koristi:
  • samostalno-kod jednostavnog sistema za spoljnje tuširanje u dvorištu (slika 6a) ili kod vikendica, što ga čini izuzetno jeftinim solarnim sistemom za zagrevanje vode,
  • u solarnim sistemima za predgrevanje/zagrevanje sanitarne topple vode (slika 6 i 7) za potrebe; domaćinstava, manjih hotela, vešernica, domova zdravlja, restorana. i dr.
  • u solarnim sistemima za zagrevanje vode u otvorenim bazenima (slika 1, slika 2 i slika 3).
  • Kombinovano za zagrevanje sanitarne/tehničke vode i vode u bazenima (slika 11).
 9. Garancija 20 godina.

Osobine okruglih Solarnih kolektora

Kvalitetna konstrukcija

MS OSK ™ je niskotemperaturni Solarni kolektor koji se sastoji od:

 • polietilen cevi visoke gustine (HDPE 100 cev) za pitku vodu, koja ima posebne aditive koji produžavaju njen vek trajanja u spoljnim uslovima i UV zaštitu,
 • kotura, izrađenog od aluminijumskih legura, koji ima neograničeni vek upotrebe, oko kojeg se namotava HDPE 100 cev,
 • prečaga od aluminijuma ili ABS plastike sa UV stasbilizacijom,
 • ojačivača od aluminijuma ili HDPE plastke sa UV stabilizacijom i
 • krajnjih kapica, od HDPE  ili ABS plastike sa UV stabilizacijom,

 

Konstrukcija visoke efikasnosti

Kružna PE cevna konstrukcija od 360º, u horizontalnom položaju, apsorbuje sunčevu svetlost iz svih uglova, od momenta izlaska do momenta zalaska sunca. Odnos zapremine vode u cevima i površine apsorbcije sunčeve toplote je veći od bilo kojeg drugog proizvodenog Solarng kolektora na tržištu.

OSK, zbog svoje kompaktne površine, prevazilazi,a u najmanjem slučaju, ima iste performanse tipičnog pločastog Solarnog kolektora iste površine.

 

Vrste okruglih Solarnih kolektora

MiniSolar obuhvata tri modela Solarnih kolektora kod kojih se koristi HDPE 100 cevi istog prečnik (1/2”) a različitih dužina cevi prema čemu se i označava okrugli Solarni kolektor i to:

OSK –  200,  sa 200 m cevi – namenjeni za sve vrste Solarnih sistema za zagrevanje STV i otvorenih bazena;
Zadovoljava potrebe zagrevanja vode u rezervoaru do 250 litara ili vode u otvorenom bazenu zapremine do 10 m3.
OSK –  150sa 150 m cevi – namenjeni za manje potrebe za STV ili manje otvorene bazene;
Zadovoljava potrebe zagrevanja vode u rezervoaru do 180 litara ili vode u otvorenom bazenu zapremine do 8 m3.
OSK –  100sa  100 m cevi – namenjen za mala domaćinstva i male otvorene bazene.
Zadovoljava potrebe zagrevanja vode u rezervoaru do 120 litara ili vode u otvorenom bazenu zapremine do 5 m3.

Karakteristike OSK su date u  tabeli 1.

Tabela 1

Specifikacije

Model MS OSK

Jedinica mere

OSK – 200

OSK -150

OSK -100

  Prečnik kotura – Dk    320 mm  320 mm 320 mm kom.
  Sploljnji prečnik kolektora – Ds    2.260 1,94 1,58 m
  Namotaj HDPE 100 cevi ø20 mm    200 150 100 m
  Prečage Al/ABS cevi ø20 mm    16 16 16 kom
  Kapice HDPE/EPDM guma (74x25x32mm)    8 8 8 kom
  Ojačivači HDPE/Al (72x3x30mm)   40 32 24 kom
  Raspon prečaga sa kapicama 2,32 2,00 1.64 m
  Neto površina kolektora 3,93 2,87 1,96 m2
  Ukupna površina kolektora 4,00 2,95 2,00 m2
  Težina praznog kolektora ≈ 30,0 ≈ 25,0 ≈ 20,0 kg
  Kapacitet fluida ≈ 36,0 ≈ 28 ≈ 18,0 litara
  Težina punog kolektora ≈ 66,0 ≈ 43 ≈ 38,0 kg
  Maksimalna brzina protoka 40 40 40 l/min
  Preporučena brzina protoka 20 20 20 l/min
  Koeficijent apsorbcije 78±2 78±2 78±2 %
  Radna temperatura - 300C do +600C -30 0C do 60 0C -30 0C do 60 0C 0C
  Kratkotrajna temperatra do +700C do 70 0C do 70 0C 0C

 

 

Mini –Inženjering, u okviru programa MinSolar:

 • Proizvodi okrugle Solarne kolektore – OSK,
 • Projektuje i postavlja nove Solarne sisteme sa OSK,
 • Dograđuje postojeće sisteme zagrevanja vode u rezervoarima/bojlerima i bazenima sa OSK.
 • Održava Solarne sisteme sa OSK.

Cene po upitu!